STOK YÖNETİMİ
   

 

Üretim-tüketim ilişkisi içinde giderek farklılaşan talepler ürün veya malzemelerin istenilen zaman ve yerde bulunması ile ilgili beklentileri artırmakta, tedarikçi ve üretici firmaları bu konuda daha etkili ve verimli iş yapma arayışına yöneltmiş bulunmaktadır. Kısaca, lojistik sektöründen daha hızlı ve hatasız stok yönetimi beklenmektedir. Stokların miktar, kalite ve lokasyon olarak planlanması ve kontrolü anlamını taşıyan Stok Yönetimi, tedarik zinciri içerisindeki lojistik faaliyetlerin "akıl merkezi" sayılabilir.
Üretici ve pazarlamacı kurumların başarısı için lojistik akışın etkinliği ve süreçlerin verimliliği hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle tedarik zincirinin bütününde zaman ve maliyetlerde verimliliği hedefleyen Stok Yönetimi, çağdaş, deneyimli, teknolojiyi iyi kullanan, uluslararası etkinliğe sahip bir yapı gerektirmektedir.
TANRIVERMIS , tedarik zincirinin her halkasında yarattığı farklılığı stok yönetiminde de gerçekleştirmiştir. Tüm lojistik hizmetlerde olduğu gibi, maliyetler konusunda da müşterilerine büyük avantajlar sağlamaktadır. TANRIVERMIS'de Stok Yönetimi, TANRIVERMIS müşterileri için sıfır stok kaybı anlamına gelir. Bu bağlamda her konuda olduğu gibi stok yönetiminde de en iyi hizmeti verme çabasındayız.

DEPO YÖNETİMİ
TANRIVERMIS'de tüm müşterilerimize farklı ihtiyaçları doğrultusunda antrepo hizmeti de sunuyoruz. Gereksiniminiz ne olursa olun; gümrükleme - gümrüksüz depolama, ihtisas depoları ve müşterilerimize özel stok yönetimi hizmeti için çalıştığımız guvenilir partnerlerimizin antrepolarını kullanmaktayız. Hizmet kalitemizi en üst seviyede tutmaya çalıştığımızdan müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha onlar talep etmeden karşılama çabasındayız.